NOUTĂȚI / NEWS

PROGRAMUL EXPOZIȚIILOR / REPARTIZARE RASE LA ARBITRAJ PE RINGURI / PROGRAM BIS

LISTA PROPRIETARILOR – REPARTIZARE NUMERE CONCURS / LIST OF OWNERS - NUMBER DISTRIBUTION CAC – 4 MAI 2019

LISTA PROPRIETARILOR – REPARTIZARE NUMERE CONCURS / LIST OF OWNERS - NUMBER DISTRIBUTION CACIB – 4 MAI 2019

 

 

NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare drept “GDPR”,  Asociația Chinologică Română, în calitate de operator, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, CIF 7108760, telefon 021.314.37.63, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Asociația Chinologică a Județului Suceava, CUI 8634550, în calitate de  operator asociat, cu sediul în strada Armenească, nr.39, municipiul Suceava, județul Suceava, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Aldahirus S.R.L., în calitate de  persoană imputernicită a operatorului asociat A.Ch.R., cu sediul în Timișoara, Timiș, str. Uranus nr. 21, bl. 82, sc. B, apt. 9, CUI 17025107, J35/3702/2004, telefon: 0733.812.751, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și Niculescu I. Daniela P.F.A., în calitate de  persoana împuternicită a operatorului asociat A.Ch.R., cu sediul în Pantelimon, Ilfov, Intr. Sf, Gheorghe nr.4, CIF 33682753, F23/967/2014, telefon: 0745.033.264, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., vă informează că în incinta spațiului expozițional se efectuează fotografii și înregistrări video, prin care pot fi captate imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă insoțesc, fară a se proceda la identificarea persoanelor care apar în fotografii și inregistrările video.

Scopul prelucrării datelor personale, constând în imaginile mai sus amintite, este cel de reclamă, marketing și publicitate a produselor și serviciilor oferite și a evenimentelor organizate de către operator, precum și de promovare a mișcării chinologice. Temeiul juridic al prelucrării datelor personale îl constituie consimțământul dumnevoastră, manifestat explicit prin acțiunea de pătrundere în incinta spațiului expozițional, conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. A din GDPR.

În cazul în care NU doriți ca imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc să fie prelucrate, vă rugăm să NU pătrundeți în incinta spațiului expozițional, căci refuzul dumneavoastră de a permite prelucrarea imaginilor are drept consecință refuzul operatorului de a vă permite accesul în incinta spațiului expozițional.

Pe de altă parte, pătrunderea dumneavoastră în incinta spațiului expozițional constituie o acțiune explicită de acord ca datele personale constând în imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă însoțesc, să fie prelucrate în scopul declarat mai sus.

Datele personale prelucrate urmează a fi dezvaluite publicului larg, în scopul declarat, prin publicare/afișare pe site-urile de internet ale acestora, www.ach.ro si www.achsuceava.ro

Prelucrarea datelor personale se va face pe toată perioada necesară realizării scopului de mai sus, respectiv pe toata durata de existență a operatorului.

Conform GDPR, beneficiați de:

- (i) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

- (ii) dreptul de acces la datele prelucrate;

- (iii) dreptul la rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor;

- (iv) dreptul de restricționare a prelucrării;

- (v) dreptul de a vă opune prelucrării;

- (vi) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, iar pentru exercitarea acestor drepturi vă invităm sa vă adresați în scris reprezentantului cu protecția datelor, domnul Lucian Băgia, pe adresa de poștă electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere a datelor cu caracter personal și instanțelor judecătorești în orice chestiune legată de prelucrarea datelor furnizate.

 

INVITAȚIE

 

Presedintele Asociatiei Chinologice Suceava

Bucovina este tărâmul mănăstirilor pictate, al pădurilor întinse şi tainice, al tradiţiilor păstrate cu sfinţenie. Amplasată la confluenţa dintre Vestul şi Estul Europei,  a fost provincie a Imperiului Austro-Ungar, care se remarcă şi astăzi printr-o puternică multiculturalitate deoarece este spaţiul unde convieţuiesc, alături de români, etnici minoritari ca: ucrainieni, polonezi, unguri, germani, evrei, armeni şi slovaci. Această convieţuire durabilă, în deplină armonie, i-a atras numele de ”Mica Vienă a Estului”.

În calitate de Preşedinte al Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava, membru al Asociaţiei Chinologice Române, am onoarea de a vă invita să participaţi la expoziţiile CAC+CACIB organizate de asociaţia noastră în datele de 4 mai 2019, la Suceava, actuala capitala a Bucovinei. Vom retrăi împreună, oameni şi câini,  fiorul unor competiţii chinologice rafinate.

În calitate de locuitor al acestui meleag binecuvântat de Dumnezeu, vă invit să descoperiţi mirificul peisaj bucovinean, istoria Bucovinei, ospitalitatea caracteristică, savuroasa gastronomie bucovineană, precum şi tradiţiile şi obiceiurile locului, păstrate încă nealterate.

Şi nu în ultimul rând, vă invit să fiţi unul dintre pelerinii mănăstirilor medievale pictate din Bucovina, ctitorii ale Domnului Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, contemporan cu Domnul Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş-Dracula.

Cu deosebită consideraţie,

Cristian Domiţian MOROŞANU,

Preşedintele Asociaţiei Chinologice a Judeţului Suceava